Jeannet is aangesloten bij onderstaande verenigingen:

- VNT Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
www.vnt-nederland
lidnummer:04.020
- RBNG Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg
www.rbcz.nu
Registernummer: 601058R
     

Overige informatie:

Kvk: 01125241
AGBcodes: 90-030424
 

90(0)09380